Chào mừng đến với website LILAMA18-1.COM.VN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY

Nhiệt điện Duyên Hải hoàn thành sản lượng điện 6 tháng mùa khô

Vào lúc 14h31 ngày 28/6/2020, tổng sản lượng điện của hai nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 đã đạt 9.193 triệu kWh, hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng điện 6 tháng mùa khô năm 2020 được Tổng Công ty Phát điện 1 giao.

Toàn cảnh Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được Tổng Công ty Phát điện 1 giao quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 (mở rộng), với tổng công suất 3.178 MW.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 1/2016, Duyên Hải 3 vận hành thương mại từ tháng 3/2017, và Nhiệt điện Duyên Hải 3 (mở rộng) đã được cấp PAC và bàn giao cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp nhận vận hành thương mại từ ngày 29/4/2020.

Năm 2020, Tổng Công ty Phát điện 1 giao kế hoạch sản lượng điện 6 tháng mùa khô của Duyên Hải 1 là 4.455 triệu kWh, Duyên Hải 3 là 4.738 triệu kWh.

Thự hiện nhiệm vụ trên, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã tổ chức thực hiện kế hoạch được Tổng Công ty phát điện 1 giao bằng nhiều giải pháp hữu hiệu như: Tăng cường kiểm soát chất lượng than; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng sửa chữa; vận hành hiệu quả các tổ máy theo thị trường điện,…

Công tác sửa chữa thiết bị.

Đến 14h31 ngày 28/6/2020, tổng sản lượng điện của hai nhà máy Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 đã đạt 9.193 triệu kWh, hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng điện 6 tháng mùa khô năm 2020.

Ngoài chỉ tiêu sản lượng nói trên, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác của hai nhà máy cũng đạt kết quả tốt.

Trung tâm Điện lực Duyên Hải về đêm.

Năm 2020 là năm tình hình thủy văn không được thuận lợi đối với các nhà máy thủy điện trên hệ thống, kết quả sản lượng nói trên của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã góp phần tích cực trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của hệ thống điện quốc gia.

Trong thời gian 6 tháng còn lại của năm 2020, tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sẽ tiếp tục phấn đấu quản lý vận hành các nhà máy an toàn, hiệu quả để tiếp tục hoàn thành sản lượng điện được giao trong năm 2020.

(nangluongvietnam.vn)