Chào mừng đến với website LILAMA18-1.COM.VN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần LILAMA 18.1 năm 2022 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 25/03/2022, tại văn phòng Công ty cổ phần LILAMA 18.1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tới tham dự Đại hội có ông Nguyễn Duy Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty, ông Trần Mạnh Hùng - thành viên HĐQT - Giám đốc công ty, cùng các ông trong HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) và các cổ đông, đại diện nhóm cổ đông về tham dự.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán); Báo cáo hoạt động của BKS; Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và nhiều văn bản quan trọng khác.

Trong năm 2021, công ty có sự chuyển hướng tập trung vào nhiệm vụ sản xuất chuyên môn thế mạnh về xây lắp điện, cũng như mở rộng mảng năng lượng tái tạo và thương mại. Tuy đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, tác động của nền kinh tế nhiều biến động nhưng công ty vẫn tiếp tục phát triển và ổn định nên đời sống của người lao động không ngừng tăng lên. Doanh thu năm 2021 đạt 225,46 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2,83 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 18,12 tỷ đồng, chia cổ tức 6%/năm.

Dự báo tình hình thế giới và khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp vì một số yếu tố khách quan cũng như dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhiều rủi ro, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, chính sách nhà nước về cơ chế mua bán điện và phát triển năng lượng tái tạo chưa được khai thông, LILAMA 18.1 đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như: tổng doanh thu 115 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2,850 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 10,750 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 5-7%/năm.

Đánh giá về công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tiếp tục duy trì, giữ mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại. Ngoài ra không ngừng đổi mới, tích cực chủ động tiếp thị, tiếp cận thị trường, luôn tìm tòi mở rộng mối quan hệ đối tác với nhiều khách hàng mới. Công ty tập trung vào các lĩnh vực như: thiết kế, cung cấp vật tư, thi công năng lượng mặt trời và điện gió; cung cấp nhân lực; thiết kế, mua sắm và thi công hệ thống điện tạm; lắp đặt, chạy thử thiết bị điện đo lường điều khiển cho các nhà máy nhiệt điện, nhà xưởng bao gồm cả phần xây dựng, thi công lắp đặt thiết bị.

Cũng trong buổi làm việc, Đại hội đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025, kết quả bầu cử như sau: miễn nhiệm ông Phạm Tuấn Anh và bầu bổ sung ông Đồng Thanh Tình.

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với số phiếu biểu quyết đạt 100%. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 12h00 phút cùng ngày.

VIỆT NGA