Chào mừng đến với website LILAMA18-1.COM.VN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Lilama 18.1 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 20/4/2023, tại văn phòng Công ty cổ phần LILAMA 18.1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tới tham dự Đại hội có ông Nguyễn Duy Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty, ông Trần Mạnh Hùng - thành viên HĐQT - Giám đốc công ty, cùng các ông trong HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) và các cổ đông, đại diện nhóm cổ đông về tham dự.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán); Báo cáo hoạt động của BKS; Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và nhiều văn bản quan trọng khác.

Năm 2022, tập trung vào nhiệm vụ sản xuất chuyên môn thế mạnh về xây lắp điện, năng lượng tái tạo và thương mại, công ty đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: Doanh thu năm 2022 đạt 384,274 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6,099 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 28,228 tỷ đồng, chi trả cổ tức năm 2022 là 10%.

Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, vì quyền lợi tối cao của cổ đông, vì sự phát triển của Công ty cổ phần Lilama 18.1, Hội đồng quản trị luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được các chỉ tiêu năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông đề ra và xuất sắc đạt được 334,15% tỷ lệ doanh thu theo kế hoạch. Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc cố gắng phấn đấu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tiết kiệm chi phí để tiếp tục giữ vững kết quả đạt được. Năm 2023 sẽ tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng bên ngoài, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.

Đánh giá về công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tiếp tục duy trì, giữ mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại; tích cực chủ động tiếp thị, tiếp cận thị trường, mở rộng mối quan hệ đối tác với nhiều khách hàng mới. Công ty tập trung vào các lĩnh vực như: lắp đặt, chạy thử hệ thống điện và đo lường điều khiển cho các nhà máy nhiệt điện, nhà xưởng bao gồm cả phần xây dựng, thi công lắp đặt thiết bị; thiết kế, mua sắm và thi công hệ thống điện tạm; thiết kế, cung cấp vật tư, thi công hệ thống năng lượng mặt trời và điện gió; cung cấp nhân lực; kinh doanh thương mại với các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Cũng trong buổi làm việc, Đại hội đã tiến hành thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025. Kết quả như sau: miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Đậu và ông Trần Văn Thái kể từ ngày 20/4/2023; bầu bổ sung ông Ngô Văn Tuấn và ông Nguyễn Khắc Thành kể từ ngày 20/4/2023.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 20/4/2023

Dự báo tình hình thế giới còn tiếp tục diễn biến phức tạp vì một số yếu tố khách quan như xung đột Nga - Ukraine là một trong những yếu tố có thể khiến nền kinh tế biến động thất thường, giá nhiên liệu và nguyên liệu trên thế giới tăng rất mạnh, lạm phát cao. Thị trường vốn trong nước chưa hoạt động lại bình thường như trước khiến doanh nghiệp bên cạnh khó khăn về tiếp cận thị trường còn gặp khó trong vấn đề tiếp cận vốn hoặc tiếp cận được với chi phí vốn rất cao. Sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường dẫn đến khó khăn trong tìm kiếm công việc, đặc biệt là việc làm trong ngành xây lắp, Công ty đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như: tổng doanh thu 122,332 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3,090 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 9,600 tỷ đồng, dự kiến chi trả cổ tức 5-8%.

Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua toàn bộ các nội dung trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h20 phút cùng ngày.