Chào mừng đến với website LILAMA18-1.COM.VN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1 ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 VÀ ISO 45001:2018

Ngày 16/06/2020, Công ty cổ phần Lilama 18.1 đã chính thức nhận giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong lĩnh vực “Gia công, chế tạo và lắp đặt: Thiết bị, kết cấu thép, hệ thống ống và bồn bể chứa; Thi công hệ thống điện” do tổ chức Vinacontrol CE chứng nhận.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một trong những công cụ hữu hiệu, được các công ty, doanh nghiệp trên thế giới áp dụng hiệu quả để quản lý chất lượng hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Từng bước hình thành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn trên, Công ty cổ phần Lilama 18.1 đã tăng cường cải tiến hoạt động trong quản trị điều hành, quy trình, thủ tục và trách nhiệm xử lý công việc, tạo môi trường làm việc khoa học. Bên cạnh đó, quy trình chuẩn ISO 9001:2015 còn tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực trong các hoạt động, nâng cao công tác quản lý chất lượng sản phẩm từ đó gia tăng lợi nhuận và mang lại sự hài lòng ngày một tốt hơn theo yêu cầu của khách hàng.

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của công ty cổ phần Lilama 18.1

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành vào tháng 3/2018. Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp hướng đến việc hoàn thiện yêu cầu quản lý về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, loại bỏ các mối nguy và giảm thiểu rủi ro về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc. Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống, ban lãnh đạo công ty đã quyết tâm xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động và an toàn thi công cho mọi dự án của công ty.

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

tiêu chuẩn ISO 45001:2018 của công ty cổ phần Lilama 18.1

Chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 45001:2018 là dấu mốc quan trọng của ban lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty cổ phần Lilama 18.1. Đây là một thành quả thể hiện những nỗ lực và cam kết nghiêm túc cho sự phát triển bền vững của công ty, khẳng định chính sách và mục tiêu “An toàn – Chất Lượng – Tiến độ” của toàn thể CBCNV công ty trên các dự án lao động và sản xuất.