Chào mừng đến với website LILAMA18-1.COM.VN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY

AN TOÀN THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC (KỲ 2)

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các nguy cơ trong quá trình vận hành, sử dụng thiết bị chịu áp lực

AN TOÀN THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC (KỲ 2)

3. Nguyên nhân dẫn đến các nguy cơ

        Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các nguy cơ trong quá trình vận hành, sử dụng thiết bị chịu áp lực, có thể phân ra thành các nhóm nguyên nhân sau:

a. Do chế tạo, sửa chữa:

       Khi chế tạo không có thiết kế hoặc thiết kế không được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến một số vi phạm sau đây:

 

 • Các bộ phận của thiết bị không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật;
 • Kết cấu mối hàn không phù hợp nhất là các mối hàn góc;
 • Vật liệu chế tạo không phù hợp;
 • Các ống nối, ống cụt, đặc biệt là các ống xả đáy, ống cấp nước không bảo đảm điều kiện an toàn.

b. Do trang bị, lắp đặt:

 • Trang bị các thiết bị phụ trợ không đồng bộ, không phù hợp với thông số hoạt động của thiết bị chịu áp lực (như hệ thống cấp nước, xử lý nước cho nồi hơi, các thiết bị đi kèm của hệ thống lạnh...);
 • Các thiết bị đo lường, bảo vệ, an toàn ít được chú ý đến, nhất là về chất lượng sử dụng.
 • Có trường hợp sử dụng các vật tư, thiết bị cũ đã qua sử dụng, chất lượng kém, thông số điều chỉnh không chính xác, thời gian bảo đảm hoạt động ngắn.

Kết quả hình ảnh cho Nguy cơ bỏng thiết bị chịu áp lực

 

 • Việc lắp đặt thiết bị chịu áp lực có nhiều vi phạm như: vị trí lắp đặt nồi hơi, hệ thống lạnh hoặc các bồn chứa môi chất độc hại, cháy nổ... không bảo đảm các khoảng cách an toàn; vị trí lắp đặt các thiết bị phụ, các thiết bị phục vụ khác không đảm bảo yêu cầu vận hành và xử lý sự cố.

c. Do quản lý, vận hành

 • Việc đăng ký, kiểm định đối với thiết bị không được thực hiện đầy đủ, đúng qui định, do đó việc theo dõi và ngăn ngừa nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động không được triệt để.
 • Việc xây dựng, ban hành nội qui, qui trình vận hành chưa đầy đủ. Công tác kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng, sửa chữa không đáp ứng kịp thời.

Hình ảnh có liên quan

 

 • Việc kiểm định định kỳ các thiết bị đo lường, bảo vệ, an toàn ít được thực hiện.
 • Người vận hành thiết bị không được đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động; vi phạm các qui trình vận hành; việc huấn luyện cho người trực tiếp vận hành hiểu biết và xử lý sự cố đối với thiết bị ít được chú ý.
 • Bố trí người vận hành ở một số vị trí không đủ số lượng hoặc không đúng ngành nghề được đào tạo dẫn đến việc theo dõi, kiểm tra an toàn cũng như xử lý sự cố không đảm bảo yêu cầu.
 • Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động không đầy đủ. Người lao động chưa tự giác sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp.

(nguồn biên soạn)