Chào mừng đến với website CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY

Xem xét tạm dừng các dự án điện mặt trời theo cơ chế giá FIT

Bộ Công Thương vừa có văn bản số 9608/BCT-ĐL, ngày 16 tháng 12 năm 2019, gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc tạm dừng đề xuất, thỏa thuận đối với các dự án điện mặt trời theo cơ chế giá khuyến khích cố định (FIT).

Bộ Công Thương vừa có văn bản số 9608/BCT-ĐL, ngày 16 tháng 12 năm 2019, gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc tạm dừng đề xuất, thỏa thuận đối với các dự án điện mặt trời theo cơ chế giá khuyến khích cố định (FIT).

Kế hoạch về cơ chế phát triển điện mặt trời

Theo văn bản của Bộ Công Thương, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 4 năm 2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam (Quyết định số 11), đã có khoảng 135 dự án với tổng công suất khoảng 8.935 MW điện mặt trời được bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực.

Đến nay, quy mô hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành thương mại các dự án điện mặt trời đạt khoảng 4.500MW, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Ngày 22/11/2019, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 402/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực về Dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam áp dụng từ ngày 1/7/2019 (tiếp theo Quyết định số 11), trong đó thống nhất biểu giá khuyến khích cố định (FIT) chỉ áp dụng đối với các dự án đã ký hợp đồng mua bán điện đã và đang triển khai thi công xây dựng, đưa vào vận hành trong năm 2020.

Giải pháp triển khai thi hành phát triển các dự án điện mặt trời

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc phát triển nóng các dự án điện mặt trời quy mô lớn và tập trung ở một số tỉnh thành phố có tiềm năng đã gây ra tình trạng quá tải lưới điện, trong khi việc xây dựng lưới điện truyền tải gặp nhiều khó khăn về thời gian thi công cũng như các quy định khác.

Với quan điểm tiếp tục phát triển điện mặt trời nhưng quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn, giữa tháng 11/2019, thường trực Chính phủ đã họp bàn và ngày ngày 22/11, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 402 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời ở Việt Nam áp dụng từ ngày 1-7-2019, trong đó thống nhất biểu giá khuyến khích cố định (FIT) chỉ áp dụng với một số trường hợp.

Thông báo số 402 chỉ rõ, ngoại trừ những dự án đã ký hợp đồng mua bán điện và đang triển khai thi công đưa vào vận hành trong năm 2020, các dự án còn lại, các dự án mới sẽ không tiếp tục áp dụng biểu giá FiT, mà chuyển hẳn sang thực hiện theo hình thức đấu thầu công khai, minh bạch, cạnh tranh để giảm giá mua điện từ các dự án điện mặt trời.

Để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, chủ đầu tư, trong thời gian tới Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét tạm dừng việc đề xuất, thỏa thuận đối với các dự án điện mặt trời theo cơ chế giá FIT cho đến khi có hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

Anh chị xem thông tin chị tiết tại đây

Nguồn báo năng lượng Việt Nam