Chào mừng đến với website CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY

Quảng Bình đồng ý chủ trương khảo sát dự án điện gió Kim Ngân

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản đồng ý chủ trương và địa điểm nghiên cứu, khảo sát dự án Nhà máy điện gió Kim Ngân của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 (Văn bản số: 4432/VPUBND, ngày 29/11/2019).

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản đồng ý chủ trương và địa điểm nghiên cứu, khảo sát dự án Nhà máy điện gió Kim Ngân của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 (Văn bản số: 4432/VPUBND, ngày 29/11/2019).

Kế hoạch triển khai khảo sát dự án điện gió Kim Ngân

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép Công ty cổ phần Xây dựng số 3 lắp đặt 2 cột đo gió để tiến hành nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ quy hoạch dự án Nhà máy Điện gió Kim Ngân, với công suất 120MW trên địa bàn các xã Kim Thủy, Ngân Thủy, thuộc huyện Lệ Thủy; diện tích đất sử dụng dự kiến khoảng 400m2/cột đo gió; thời gian đo gió 15 tháng; diện tích đất sử dụng có thời hạn của dự án khoảng 36 ha; diện tích khu vực khảo sát của dự án khoảng 1.348 ha; chi phí khảo sát do Công ty tự chi trả theo như đề xuất của Sở Công Thương.

Tập trung đẩy mạnh phát triển các dự án điện gió tại Quảng Bình

Quy hoạch Phát triển điện mặt trời và điện gió tỉnh Quảng Bình giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035 gồm 02 đề án quy hoạch do Sở Công Thương làm đầu mối chủ trì, 02 đơn vị là Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 thực hiện. Theo đó, quy hoạch nhằm thực hiện chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; khảo sát, xác định sơ bộ các tiềm năng gió, mặt trời; kết hợp với các cơ quan chức năng địa phương quy hoạch các khu vực có khả năng phát triển điện gió, điện mặt trời; xác định hệ thống lưới truyền tải quốc gia và các trạm biến áp nâng áp trung gian; vấn đề môi trường trong hoạt động điện gió….

Tại cuộc họp, đại diện Công ty CP tư vấn xây dựng điện 3 đã báo cáo quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Quảng Bình giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035.

Việc xây dựng các dự án điện gió, đặc biệt là điện gió phát điện quy mô công nghiệp là một trong những nỗ lực nhằm giảm nhẹ sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch và bảo vệ môi trường, góp phần tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng phát triển kinh tế bền vững.

Theo tính toán, tổng tiềm năng gió kỹ thuật đạt khoảng trên 1.052MW. Đây là cơ sở cho việc phát triển điện gió trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2020, đề xuất công suất lắp đặt đạt khoảng 330 MW với sản lượng điện gió tương ứng là 858 triệu kWh Đến năm 2025, dự kiến công suất lắp đặt tích lũy đạt khoảng 422 MW với sản lượng gió tương ứng là 1.097 triệu kWh và sau năm 2025, dự kiến công suất lắp đặt tích lũy đạt khoảng 300 MW thì sản lượng gió tương ứng là 780 triệu kWh.

Yêu cầu trong quá trình thực hiện khảo sát dự án điện gió Kim Ngân

Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu lắp đặt cột đo gió, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Công ty cổ phần Xây dựng số 3 phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để triển khai thủ tục theo đúng quy định, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến môi trường trong phạm vi cho phép.

Nếu hết thời gian khảo sát đo gió mà Công ty cổ phần Xây dựng số 3 không đề xuất dự án (trước ngày 01/3/2021), UBND tỉnh giao nhà đầu tư khác thực hiện nghiên cứu, khảo sát.

Sau hết thời gian đo gió, nếu cổ phần Xây dựng số 3 không tiếp tục thực hiện dự án, UBND tỉnh yêu cầu Công ty tự tháo dỡ thiết bị, hoàn trả mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Công Thương làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty thực hiện lắp cột đo gió, khảo sát, nghiên cứu thực địa, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch điện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo cho UBND tỉnh xem xét, quyết định; Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, hướng dẫn Công ty thực hiện thủ tục liên quan về đầu tư (sau khi Dự án được bổ sung Quy hoạch); Sở Xây dựng hướng dẫn về thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình tạm đối với cột đo gió theo đúng quy định của pháp luật.

Anh chị xem thông tin chị tiết tại đây

Nguồn báo năng lượng Việt Nam