Chào mừng đến với website CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY

Giới thiệu

Tên, địa chỉ doanh nghiệp:
Tên gọi của công tyCÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
Tên giao dịch quốc tế LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt LILAMA 18.1 JSC
Trụ sở chính 204-206 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại (028) 62 843 555 Fax (028) 62 843 777
Email info@lilama18-1.com.vn
Mã số thuế 0313428354
Logo Công ty

THÔNG TIN TÓM TẮT DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

1. Tên, địa chỉ doanh nghiệp:

- Tên gọi của Công ty:     CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

- Tên giao dịch quốc tế:   LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt:                    LILAMA 18.1 JSC.

- Trụ sở chính:                 204-206 Vũ Tông Phan, P.An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại:                     (028) 62843 555;                   Fax: (028) 62843 777;  

- Email:                             info@lilama18-1.com.vn

- Mã số thuế:                     0313 428 354              

- Biểu tượng của Công ty:

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty Cổ phần Lilama 18.1 – là doanh nghiệp cổ phần, liên kết với Công ty cổ phần LILAMA 18. Quá trình hình thành và phát triển như sau:

- Giấy phép đăng kí kinh doanh số: 0313428354 ngày 04/09/2015 của Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh.

Sửa đổi lần 2 ngày 09/04/2018 của Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh.

Sửa đổi lần 3 ngày 06/03/2020 của Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần:

(Xem sơ đồ tổ chức kèm)

4. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ:        24.900.000.000 VNĐ (Hai mươi bốn tỷ chín trăm triệu đồng)

- Số cổ phần:        2.940.000

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

  Họ và tên: Ông Trần Mạnh Hùng

5. Ngành nghề kinh doanh:

Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, trạm biến thế, lắp ráp máy móc thiết bị cho các công trình. Sản xuất và mua bán vật tư, đất đèn, que hàn, ô xy; phụ tùng, cấu kiện kim loại cho xây dựng. Sản xuất vật liệu xây dựng. Gia công, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (bình, bể, bồn, đường ống chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cầu thép phi tiêu chuẩn; giàn khoan dầu khí, cung cấp lắp đặt và bảo trì thang máy. Mua, bán vật tư thiết bị (cơ, điện, nhiệt, lạnh, vật liệu xây dựng, vật liệu bảo ôn, cách nhiệt) các dây chuyền công nghệ. Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường, bến cảng, sân bay). Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điện, điều khiển tự động, kiểm tra mối hàn kim loại. Sơn dặm, bảo ôn, bảo trì bảo dưỡng các công trình Công nghiệp…

 

6. Những chỉ tiêu cơ bản trong năm 2020:

STT

CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

GIÁ TRỊ

GHI CHÚ

1

Tổng giá trị sản lượng

Đồng

143,500,000,000

 

2

Tổng doanh thu

Đồng

136,381,000,000

 

3

Tổng lợi nhuận trước thuế

Đồng

8,500,000,000

 

4

Nộp nhà nước

Đồng

7,600,000,000

 

5

Số lao động có việc làm

Người

235

 

6

Tiền lương bình quân người/tháng

Đồng

10,500,000

 

7

Thu tiền về

Đồng

112,000,000,000

 

8

Đầu tư máy móc, phương tiện phục vụ thi công

Đồng

6,500,000,000

 

9

Dự kiến chia cổ tức

%

10

 

 

                                                                                                                                                                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2020

                                                                                                                                                                                         

DANH MỤC ĐƠN VỊ VÀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH LIÊN QUAN

STT

Đơn vị

Ngành nghề kinh doanh chính

Mô tả

I

Công ty liên kết Lilama 18

 

 

1

Công ty Cổ phần Lilama 18.1

Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, trạm biến thế, lắp ráp máy móc thiết bị cho các công trình. Sản xuất và mua bán vật tư, đất đèn, que hàn, ô xy; phụ tùng, cấu kiện kim loại cho xây dựng. Sản xuất vật liệu xây dựng. Gia công, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (bình, bể, bồn, đường ống chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cầu thép phi tiêu chuẩn; giàn khoan dầu khí, cung cấp lắp đặt và bảo trì thang máy. Mua, bán vật tư thiết bị (cơ, điện, nhiệt, lạnh, vật liệu xây dựng, vật liệu bảo ôn, cách nhiệt) các dây chuyền công nghệ. Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường, bến cảng, sân bay). Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điện, điều khiển tự động, kiểm tra mối hàn kim loại. Sơn dặm, bảo ôn, bảo trì bảo dưỡng các công trình Công nghiệp…

 

II

Các đơn vị trực thuộc Công ty

 

 

1

Đội công trình số 1

 

Như Công ty CP lilama 18.1

2

Đội công trình số 2

 

Như Công ty CP lilama 18.1

3

Đội công trình số 3

 

Như Công ty CP lilama 18.1

 

                                                                                                                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                                                               (đã ký)

Gc: Đã b/c bằng văn bản.