Chào mừng đến với website CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY

Giới thiệu

Tên, địa chỉ doanh nghiệp:
Tên gọi của công tyCÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
Tên giao dịch quốc tế LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt LILAMA 18.1 JSC
Trụ sở chính 104-106 Trần Lựu, Phường An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại (028) 62 843 555 Fax (028) 62 843 777
Email info@lilama18-1.com.vn
Mã số thuế 0313428354
Logo Công ty

THÔNG TIN TÓM TẮT DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

1. Tên, địa chỉ doanh nghiệp:

- Tên gọi của Công ty:     CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

- Tên giao dịch quốc tế:   LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt:                    LILAMA 18.1 JSC.

- Trụ sở chính:                 104-106 Trần Lựu, P.An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại:                     (028) 62843 555;                   Fax: (028) 62843 777;  

- Email:                             info@lilama18-1.com.vn

- Mã số thuế:                     0313 428 354              

- Biểu tượng của Công ty:

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty Cổ phần Lilama 18.1 – là doanh nghiệp cổ phần, liên kết với Công ty cổ phần LILAMA 18. Quá trình hình thành và phát triển như sau:

- Giấy phép đăng kí kinh doanh số: 0313428354 ngày 04/09/2015 của Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh.

Sửa đổi lần 1 ngày 09/04/2018 của Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần:

(Xem sơ đồ tổ chức kèm)

4. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ:        24.900.000.000 VNĐ (Hai mươi bốn tỷ chín trăm triệu đồng)

- Số cổ phần:        2.940.000

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

  Họ và tên: Ông Hồ Văn Toàn

5. Ngành nghề kinh doanh:

Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, trạm biến thế, lắp ráp máy móc thiết bị cho các công trình. Sản xuất và mua bán vật tư, đất đèn, que hàn, ô xy; phụ tùng, cấu kiện kim loại cho xây dựng. Sản xuất vật liệu xây dựng. Gia công, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (bình, bể, bồn, đường ống chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cầu thép phi tiêu chuẩn; giàn khoan dầu khí, cung cấp lắp đặt và bảo trì thang máy. Mua, bán vật tư thiết bị (cơ, điện, nhiệt, lạnh, vật liệu xây dựng, vật liệu bảo ôn, cách nhiệt) các dây chuyền công nghệ. Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường, bến cảng, sân bay). Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điện, điều khiển tự động, kiểm tra mối hàn kim loại. Sơn dặm, bảo ôn, bảo trì bảo dưỡng các công trình Công nghiệp…

 

6. Những chỉ tiêu định hướng giai đoạn 2015-2018:

 

Các chỉ tiêu chính

ĐV tính

Năm

2015

2016

2017

2018 (KH)

Vốn điều lệ

Triệu đồng

20.000

20.000

24.900

30.000

Doanh thu thuần

Triệu đồng

12.000

66.398

122.800

90.460

Tỷ suất LNTT/DTT

%

0,9

3,37

2,445

5,5

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

108

2.239

3.003

2.400

Nộp nhà nước

Triệu đồng

380

3.950

10.148

5.355

Tỷ lệ chi trả cổ tức/

mệnh giá

%

0,0

5,0

7,0

4,0-5,0

Số lao động

Người

145

764

520

215

                                                                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

                                                                                                                                                                                         

DANH MỤC ĐƠN VỊ VÀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH LIÊN QUAN

STT

Đơn vị

Ngành nghề kinh doanh chính

(theo doanh thu 2015-2019)

Mô tả

I

Công ty liên kết Lilama 18

 

 

1

Công ty Cổ phần Lilama 18.1

Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, trạm biến thế, lắp ráp máy móc thiết bị cho các công trình. Sản xuất và mua bán vật tư, đất đèn, que hàn, ô xy; phụ tùng, cấu kiện kim loại cho xây dựng. Sản xuất vật liệu xây dựng. Gia công, chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (bình, bể, bồn, đường ống chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cầu thép phi tiêu chuẩn; giàn khoan dầu khí, cung cấp lắp đặt và bảo trì thang máy. Mua, bán vật tư thiết bị (cơ, điện, nhiệt, lạnh, vật liệu xây dựng, vật liệu bảo ôn, cách nhiệt) các dây chuyền công nghệ. Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường, bến cảng, sân bay). Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điện, điều khiển tự động, kiểm tra mối hàn kim loại. Sơn dặm, bảo ôn, bảo trì bảo dưỡng các công trình Công nghiệp…

 

II

Các đơn vị trực thuộc Công ty

 

 

1

Đội công trình số 1

 

Như Công ty CP lilama 18.1

2

Đội công trình số 2

 

Như Công ty CP lilama 18.1

3

Đội công trình số 3

 

Như Công ty CP lilama 18.1

 

                                                                                                                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                                                               (đã ký)

Gc: Đã b/c bằng văn bản.