Chào mừng đến với website CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY

Chuẩn bị đo gió tại huyện lệ thủy, Quảng Ninh (Quảng Bình)

UBND tỉnh Quảng Bình vừa thống nhất chủ trương nghiên cứu, khảo sát 2 dự án điện gió tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh để đầu tư các dự án điện gió (công suất dự kiến khoảng 200 MW).

UBND tỉnh Quảng Bình vừa thống nhất chủ trương nghiên cứu, khảo sát 2 dự án điện gió tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh để đầu tư các dự án điện gió (công suất dự kiến khoảng 200 MW).  

Nhận định bước đầu về định hướng phát triển điện tái tạo Trung Nam

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý chủ trương cho phép Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Xanh lắp đặt 2 cột đo gió để tiến hành nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ quy hoạch Dự án nhà máy điện gió Lệ Thủy 3, công suất 150 MW, tại các xã Sen Thủy, Thái Thủy, huyện Lệ Thủy; diện tích đất sử dụng dự kiến khoảng 400m2/cột đo gió; diện tích đất sử dụng có thời hạn của dự án khoảng 45 ha; diện tích khu vực khảo sát của dự án khoảng 2.087 ha và thời gian đo gió là 15 tháng.

Cạnh đó, Quảng Bình đồng ý cho phép Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Hải Anh lắp đặt 2 cột đo gió tại các xã An Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy để tiến hành nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ quy hoạch dự án nhà máy điện gió có công suất 50 MW tại các xã An Ninh, Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy; diện tích đất sử dụng dự kiến khoảng 400m2/cột đo gió; diện tích đất sử dụng có thời hạn của dự án khoảng 15ha và thời gian đo gió là 15 tháng.

Kế hoạch chuẩn bị thực hiện đo gió ở huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh (Quảng Bình)

Thực hiên chủ trương này, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các công ty phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để triển khai các thủ tục theo đúng quy định, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến môi trường trong phạm vi cho phép.

Mặt khác, UBND tỉnh giao Sở Công Thương làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện lắp cột đo gió, khảo sát, nghiên cứu thực địa, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch điện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo cho UBND tỉnh xem xét, quyết định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư (sau khi dự án được bổ sung Quy hoạch), Sở Xây dựng hướng dẫn về thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình tạm đối với cột đo gió theo đúng quy định của pháp luật

Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu dự án, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để triển khai thủ tục theo đúng quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan.

Khi lập dự án đầu tư phải xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển...), bảo đảm không ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh, môi trường, lãnh hải và tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hoạt động trên đất liền vùng ven biển và ngoài khơi.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng giao Sở Công Thương làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam thực hiện lắp cột đo gió, khảo sát, nghiên cứu thực địa, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch điện; Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, hướng dẫn công ty thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư (sau khi Dự án được bổ sung quy hoạch); Sở Xây dựng hướng dẫn về thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình tạm đối với cột đo gió theo đúng quy định.

Anh chị xem thông tin chị tiết tại đây

Nguồn báo năng lượng Việt Nam